ضربان معكوس این وبلاگ رو تقدیم میكنم.به بهترین انسان های دنیا و اونی كه همیشه منتظرش بودم و منتظرم بوده. اگه دل نوشته ای دارید،برامون ارسال كنید.تا این جا پر بشه از دل نوشته ها http://ghose-ha.mihanblog.com 2020-06-02T05:08:16+01:00 text/html 2011-03-08T14:31:57+01:00 ghose-ha.mihanblog.com ماهان 21 .. http://ghose-ha.mihanblog.com/post/84 ادرس وبلاگ جدیدم www.jiiiiiz.mihanblog.com<br>